Tài sản - Bảo trì

Quản lý danh mục và lý lịch tài sản, máy móc, trang thiết bị và công tác bảo trì, bảo dưỡng...

Quản lý tài sản - thiết bị - bảo trì - bảo dưỡng  (WorkIT-CMMS : Computerized Maintenance Management Systems)

 • Phần mềm Quản lý Tài sản - Thiết bị - Bảo trì - Bảo dưỡng hoạt động trên nền tảng Web-base giúp cho đơn vị có thể kiểm soát danh sách thiết bị, tình hình công tác thực hiện việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị mọi lúc, mọi nơi.
 • Nâng cao năng lực, hiệu suất và khả năng làm việc của máy móc, thiết bị.
 • Tăng năng suất hoạt động của máy và giảm thiểu tối đa rủi do máy ngừng hoạt động ảnh hưởng đến công việc sản xuất của doanh nghiệp.
 • Lập kế hoạch bảo trì định kỳ, giúp bảo dưỡng thiết bị đúng quy chuẩn và giảm thời gian ngừng máy
 • Tối ưu hóa phụ tùng tồn kho
 • Giảm thiểu chi phí rủi ro và cải thiện lợi nhuận đầu tư vào máy móc thiết bị
 • Tương thích với mọi thiết bị như: máy tính bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh
 • Hỗ trợ tất cả các trình duyệt phổ biến
 • Phần mềm bao gồm các chức năng sau:
  • Quản lý lý lịch tài sản, máy móc, thiết bị
  • Quản lý quá trình luân chuyển tài sản, máy móc, thiết bị
  • Quản lý vật tư, thiết bị, phụ tùng tồn kho
  • Quản lý chuyên viên bảo trì
  • Quản lý yêu cầu và lập kế hoạch lịch bảo trì, bảo dưỡng
  • Quản lý quá trình thực hiện công tác bảo trì, bảo dưỡng
  • Quản lý chi phí
  • Quản lý yêu cầu mua thiết bị
  • Quản lý đơn hàng mua và tình hình mua hàng
  • Quản lý các nhà cung cấp phụ tùng
  • Thống kê, báo cáo tiến độ thực hiện từng hạng mục công việc