Nhân sự

Hồ sơ nhân sự, tuyển dụng, đào tạo, chấm công, tính lương, bảo hiểm, thuế TNCN, KPIs ...

Đặc điểm:

 • Đáp ứng tất cả các chế độ quy định mới nhất liên quan đến quản lý lao động
 • Mẫu biểu BHXH - BHYT - BHTN
 • Lập báo cáo lao động
 • Đánh giá chất lượng lao động

 

Thông tin nhân sự:

WorkIT được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở, vì vậy người sử dụng có thể linh động thêm hay bỏ bớt các thông tin về dữ liệu cá nhân để thuận tiện cho việc quản lý.

Thông tin cá nhân bao gồm:

 • Sơ yếu lý lịch
 • Hợp đồng lao động
 • Quản lý tuyển dụng
 • Quản lý đào tạo
 • Quá trình công tác
 • Trình độ văn hóa, chuyên môn
 • Thi đưa, Khen thưởng
 • Kỷ luật
 • Quan hệ gia đình

Quản lý tiền lương:

 • Quản lý các khoản tạm ứng lương giữa kỳ
 • Tổng hợp giờ công nhân viên theo giờ làm việc, theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm
 • Quản lý chi tiết số ngày, giờ công làm việc trong tháng của từng nhân viên.
 • Quản lý đối với những công nhân làm việc theo ca, và việc đổi ca của nhân viên
 • Cập nhật thông tin về ngày được nghỉ trong năm nhưng vẫn hưởng lương
 • Hệ thống sẽ dựa trên lương căn bản (hoặc là Gross hoặc là Net)
 • Tính BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn
 • Tính và quyết toán thuế thu nhập cá nhân
 • Tính lương ngoài giờ, tổng hợp giờ làm thêm
 • Quản lý và tính toán lương, thu nhập khác đối với lao động là người nước ngoài.
 • Thanh toán tiền lương có thể bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

Phương pháp tính lương:

Chương trình được thiết kế theo hệ thống cấu trúc mở để có thể hỗ trợ nhiều cách tính lương khác nhau trong một doanh nghiệp:

 • Lương thời gian,
 • Lương theo sản phẩm,
 • Lương khoán,
 • Lương thời vụ, …

Kết nối dữ liệu với máy chấm công

 • Hệ thống tương thích cho những đơn vị sử dụng máy chấm công điện tử.
 • Hỗ trợ kết nối dữ liệu trực tiếp từ máy chấm công hay từ cơ sở dữ liệu của phần mềm máy chấm công 

 Báo cáo:

 • Bảng chấm công tháng
 • Báo cáo tình hình phép năm
 • Phiếu lương từng CBCNV
 • Bảng lương tạm ứng nhân viên
 • Bảng lương chi tiết nhân viên
 • Bảng lương tổng hợp theo từng bộ phận / phòng ban
 • Bảng lương chuyển khoản ngân hàng
 • Báo cáo lương làm thêm giờ / tăng ca
 • Báo cáo các khoản phụ cấp
 • Báo cáo diễn biến lương cá nhân
 • Báo cáo bảo hiểm theo quy định 
 • Báo cáo thuế thu nhập cá nhân theo quy định 
 • Các báo cáo theo đặc thù khác theo yêu cầu quản lý