Ngày 28 tháng 04 năm 2022

[WorkIT] Anh/Chị cứ giao việc qua WorkIT, em không có thời gian để đọc tin nhắn trên các nhóm chat

Đây là câu trả lời của nhiều bạn nhân viên cho các cấp quản lý/ chủ doanh nghiệp đang sử dụng dịch vụ của WorkIT.

Với mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp Việt thực hiện chuyển đổi số, WorkIT đã triển khai tại nhiều đơn vị với tiêu chí "làm ngay, làm nhỏ, làm nhanh" và "không bàn lui". 

Sau khi trãi nghiệm WorkIT một thời gian, các chủ doanh nghiệp chia sẻ rằng giờ đây tại công ty họ đã đi vào một quy trình thống nhất và mạch lạc, quy trình giao việc nội bộ được số hoá 100% và có những thông tin rõ ràng kèm với deadline cụ thể. Có thể nói, WorkIT đã đem đến một làn gió mới cho doanh nghiệp từ quy trình đến công cụ kiểm soát hiệu quả. Bây giờ khó lòng mà GIAO VIỆC THỦ CÔNG được, vì phần mềm giúp nhân viên nhiều vấn đề quá từ việc quản lý công việc được giao, quản lý dự liên phòng ban, tiến độ dự án, tài liệu được chia sẻ .... Theo đánh giá của các cấp quản lý tầm trung, đôi khi họp cả 1 buổi chưa chắc đã đạt được hiệu quả phổ biến như sử dụng WorkIT.

Theo kinh nghiệm được chia sẻ từ các cấp quản lý doanh nghiệp, có 2 yếu tố quan trọng để thực hiện chuyển đổi số thành công tại doanh nghiệp đó là Ý THỨC và ĐƠN VỊ HỖ TRỢ

Ý thức được hiểu như là ý thức của chủ doanh nghiệp và ý thức của nhân viên. Rõ ràng, về phía chủ doanh nghiệp thực sự phải thấu hiểu được sự quan trọng của việc chuyển đổi số và tiên quyết phải phổ biến được đến cho nhân viên. Ngoài ra nhà quản lý phải có những cách thức để thúc đẩy nhân viên thực hiện theo quy trình cho sẵn. Bên cạnh đó, họ phải buộc nhân viên thực hiện và không được khoan nhượng. Còn về nhân viên, họ phải đảm bảo được chấp hành và đồng lòng với các cấp quản lý để có thể hoàn thành tốt quá trình chuyển đổi số. Nhân viên phải làm ngay và không bàn lùi. Ở đây có thể hơn 50% mức độ thành công của Chuyển đổi số tại doanh nghiệp chính là do ý thức của cấp quản lý và nhân viên. Về nhân viên, họ thường có xu hướng sợ "rõ ràng", vì khi rõ ràng sẽ lộ khuyết điểm và từ đó đánh giá được hiệu quả làm việc của họ. Chính vì vậy, nhân viên tại doanh nghiệp thường chống đối, một phần khác là do việc các nhân viên trong doanh nghiệp sợ nhận thêm việc. Họ sẽ cho rằng công việc của mình đang đi đúng, nếu thực hiện chuyển đổi số thì nó sẽ trở nên phức tạp và thêm việc. Nhà lãnh đạo phải rạch ròi về việc sẵn sàng đào thải những nhân viên không có ý chí tiến thủ cùng doanh nghiệp. 

Đơn vị hỗ trợ cũng được xem là một nhân tố quan trọng để giúp việc Chuyển đổi số tại doanh nghiệp. Có thể nói rằng nếu doanh nghiệp làm việc cùng một doanh nghiệp có nền tảng và kinh nghiệm tốt, họ sẽ cung cấp và chỉ ra được những điểm yếu trong quy trình hiện tại, từ đó hướng tới chuyển đổi số với quy trình chuẩn, không rườm rà, và tiết kiệm được nhiều sự chồng chéo đang có tại doanh nghiệp. 

Nhìn chung, sau khi áp dụng chuyển đổi số các bạn đều có ý thức KHÁ TỐT và hoạt động phối hợp. Không còn cảnh phải "bị TẮC" việc như trước kia. Quản lý và chủ doanh nghiệp nhìn vào kết quả cuối cùng không cần phải yêu cầu nhân viên báo cáo hàng tuần và không bị thụ động về báo cáo công việc của nhân viên. Hoàn toàn chủ động để đưa ra những quyết định cho doanh nghiệp

Vui lòng điền các tin sau
hệ thống WorkIT.vn sẽ tự động email thông tin cho Bạn. Cảm ơn