Ngày 10 tháng 11 năm 2022

Workit E-Office

WORKIT E-OFFICE - Giải pháp số hóa văn phòng, nền tảng cho mọi công trình số của doanh nghiệp

Dễ dàng quản lý kế hoạch, tình trạng, vai trò công việc cá nhân, nhóm, phòng ban.


 • Chủ động trong quản lý công việc cá nhân: Lên kế hoạch, tạo việc, thiết lập lời nhắc, theo dõi tình trạng công việc, báo cáo tổng hợp công việc.


 • Làm việc nhóm dễ dàng, hiệu quả với tính năng phân công công việc theo vai trò rõ ràng với hệ thống thông tin trao đổi nội bộ, cũng như báo cáo công việc theo vai trò. 

   


Quản lý dự án rõ ràng theo từng giai đoạn, hạng mục: 


 • Lập kế hoạch: Lập kế hoạch dự án theo từng giai đoạn, hạng mục, thời gian, công việc, nhân sự, tài chính. 


 • Xác định vai trò thành viên, quản lý hồ sơ tài liệu theo từng dự án, phân bổ nguồn lực 


 • Báo cáo, đánh giá tiến độ, ngân sách của dự án và từng hạng mục 

   

Xây dựng văn phòng số: 


 • Số hóa hồ sơ - tài liệu: Quản lý hồ sơ, lưu trữ tài liệu tự động, tìm kiếm dễ dàng, cập nhật nhanh chóng.


 • Truyền thông nội bộ thông qua mạng xã hội nội bộ và hệ thống giao tiếp trong từng công việc.


 • Đăng ký và quản lý tiện ích thông minh với giao diện trực quan, nhanh chóng, thời gian rõ ràng 

   

Số hóa quy trình liên phòng ban: 


 • Thiết lập quy trình xét duyệt tự động


 • Đề xuất dễ dàng, theo dõi tình trạng quy trình


 • Yêu cầu nhanh chóng 


Vui lòng điền các tin sau
hệ thống WorkIT.vn sẽ tự động email thông tin cho Bạn. Cảm ơn