Ngày 24 tháng 05 năm 2022

[WorkIT- sự kiện] WorkIT chính thức trở thành - thành viên của HUBA (Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh)

Vừa qua ngày 08/05/2022, WorkIT vinh dự trở thành thành viên của Huba Hiệp Hội . Thông qua chương trình, WorkIT đã kết nối được nhiều doanh nghiệp, các tổ chức trong hiệp hội và hướng đến sự hợp tác trong tương lai.

 

 

Vui lòng điền các tin sau
hệ thống WorkIT.vn sẽ tự động email thông tin cho Bạn. Cảm ơn